Oosterzee-Buren

Tussen de A6 en het Tjeukemeer vind je het plaatsen Oosterzee-Buren. In het Fries: Eastersee-Buorren).

Oosterzee-Buren


Tussen de A6 en het Tjeukemeer vind je het plaatsen Oosterzee-Buren. In het Fries: Eastersee-Buorren). Ooit was het dorp zelfstandig. Plaatselijk wordt het ook De Buorren (“het dorp”) genoemd. Vroeger was het de hoofdplaats van Lemsterlan en de woonplaats van de Grietman. Het voormalige rechthuis van de Grietenij, de Beverkooij, staat op de hoek van de Buren en de Molenweg. (bron: Wikipedia)

GALERIE & SHOP: Nuweland

Tussen de A6 en het Tjeukemeer vind je het plaatsje Oosterzee-Buren. In dit plaatsje staat de showroom- galerie Nuweland. Nuweland is Zuid-Afrikaans voor nieuw land

Unable to locate map with id: 1