Oosterzee-Buren

Tussen de A6 en het Tjeukemeer vind je het plaatsen Oosterzee-Buren. In het Fries: Eastersee-Buorren).

Oosterzee-Buren


Tussen de A6 en het Tjeukemeer vind je het plaatsen Oosterzee-Buren. In het Fries: Eastersee-Buorren). Ooit was het dorp zelfstandig. Plaatselijk wordt het ook De Buorren (“het dorp”) genoemd. Vroeger was het de hoofdplaats van Lemsterlan en de woonplaats van de Grietman. Het voormalige rechthuis van de Grietenij, de Beverkooij, staat op de hoek van de Buren en de Molenweg. (bron: Wikipedia)

Restaurant: Restaurant Houke

Heerlijk dineren in Sneek in een gemoedelijke sfeer.

Cultuur: Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Cultuur: een leerzaam uitje voor jong en oud. Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker

NATUUR & BEWEGEN: Easterskar

Easterskar Moeras gebied nabij Heerenveen en Sint Johannesga.

NATUUR & BEWEGEN: Het Wallebos bij Beetsterzwaag

In dit bos vind je de oudste dijk van Friesland. Bij Beetsterzwaag.

NATUUR & BEWEGEN: De Deelen

Speels wandelgebied met vlonderes over de laagveen moerassen. Vlakbij Heerenveen.

NATUUR & BEWEGEN: Vegelingsbossen

Bos rondom een amazonevijver in Sint Nicolaasga.

NATUUR & BEWEGEN: Het Nationaal park de Alde Feanen

Nationaal park met 4000 hectare laagveenmoeras rondom Eernewoude.

CULTUREEL: afsluitdijk wadden center

Een leerzame, inspirerende en levendige expositie op een prachtige plek!

SHOP: Kinderboekwinkel De Toverlantaarn

Kinderboekwinkel De Toverlantaarn in Leeuwarden biedt een walhala aan kinderboeken aan. Je verdwaalt hier in de wereld die fantasie heet!

Unable to locate map with id: 1