De Deelen ligt midden in Friesland vlak boven Heerenveen en omvat zo’n  500 hectare natuurgebied.
Op de site van Staatsbosbeheer staat het omschreven als een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en graslanden in het afgegraven veen.
Deze omschrijving klopt helemaal. Het is een typisch veengebied, mensen wonnen hier vroeger turf en legden dat te drogen op de velden (legakkers). Overal lopen dijkjes die het land moesten beschermen tegen
het water van de Middelsee.


Inmiddels is het een mooi wandelgebied waar je verschillende routes kunt volgen.
Bijvoorbeeld van 1,5 of 3,2 km. Waardoor het natuurlijk met kinderen goed te doen is en ook heel leuk.
Door de vele houten vlonders die over het moeras zijn aangelegd is het best spannend om op sommige plekken te lopen.
Vooral als je tegenliggers moet passeren.


Waar is het.
P-plaats Hooivaartsweg, 8458 ER Tjalleberd.
Meer info.