Het Wallebos

Aan de zuidkant van Beetsterzwaag ligt een kade die “de Walle” wordt genoemd. Deze kade loopt van het zuiden van Beetsterzwaag tot voorbij Aldeboarn. Het is de oudste dijk van Friesland. Vroeger was het een waterkering voor het noorden van Friesland als bij hoge waterstanden van de Zuiderzee het hele “Lage Midden” onder water stroomde.
Tussen deze Walle en de hooilanden van het Alddjip ligt het Wallebos.

Een deel van het bos is inmiddels een natuurbos. Dit betekent dat verschillen in nat/droog, licht/donker en boomsoorten worden vergroot. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen. je zult niet overal de voeten droog houden.

Waar vind je het Wallebos, klik op de kaart: