Schiermonnikoog het 4e Waddeneiland.
Met 2 torens, een rode vuurtoren en een witte watertoren.

Sunset: Het wad bij Eb
De torens op Schier

 De Kobbeduinen
  Het strand
De kade bij de passantenhaven